domain name
myxxxbase.mobi
report date
06/10/2021
nameservers
ip address
104.21.35.52
ip address of nameservers